Pe scurt despre noi

Euro Direct Investment & Consulting ofera servicii de consultanta specializata in domeniul finantarilor nerambursabile, avand o vasta experienta in accesarea fondurilor europene, a fondurilor guvernamentale si a altor tipuri de finantari nerambursabile precum si in managementul proiectelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile. EDC investment ofera in permanenta suport clientilor in implementarea proiectelor lor de investitii si in medierea relatiei dintre potentialii beneficiari si institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare nerambursabile.

Programe de finantare

ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Submasura 4.1 – Investitii în exploatatii agricoleCu termen limita05/03/201707/31/2017
Submasura 4.1 ITI- Investitii în exploatatii agricoleCu termen limita05/03/201707/31/2017
Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicoleCu termen limita05/03/201709/30/2017
Submasura 4.1a ITI – Investitii in exploatatii pomicoleCu termen limita05/03/201709/30/2017
Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricoleCu termen limita07/10/201709/30/2017
Submasura 4.2 ITI - Sprijin pentru investitii in prelucrarea / comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricoleCu termen limita02/13/201711/12/2017
Submasura 4.2a - Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicolCu termen limita07/10/201709/30/2017
Submasura 4.2a ITI - Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicolCu termen limita02/13/201711/12/2017
Schema de ajutor de stat GBER aferenta sM 4.2Cu termen limita08/01/201710/31/2017
Schema de minimis aferenta sM. 4.2Cu termen limita05/03/201710/31/2017
Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieriCu termen limita05/03/201707/31/2017
Submasura 6.1 ITI - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieriCu termen limita02/13/201711/12/2017
Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone ruraleCu termen limita05/03/201707/31/2017
Submasura 6.2 ITI - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone ruraleCu termen limita05/03/201707/31/2017
Submasura 6.4 - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricoleCu termen limita05/03/201707/31/2017
Submasura 6.4 ITI - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricoleCu termen limita05/03/201707/31/2017
ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Masura I.1 – Inovare, inclusiv zona ITICu termen limita06/29/201708/13/2017
Masura I.2 - Servicii de consiliere, inclusiv zona ITICu termen limita06/29/201708/13/2017
Masura I.6 - Diversificarea veniturilor si noi forme de venit, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201708/18/2017
Masura I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin si adaptarea pescuitului la protectia speciilor, inclusiv zona ITICu termen limita06/29/201708/13/2017
Masura I.17 - Protectia si refacerea biodiversitatii marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201708/18/2017
Masura I.21 - Eficienta energetica si atenuarea schimbarilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelorCu termen limita06/29/201708/13/2017
Masura I.22 - Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201708/18/2017
Masura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitatii si adaposturi - investitii de imbunatatire a infrastructurii porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare si a adaposturilor; Construirea de adaposturi, pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201709/02/2017
Masura II.1 – Inovare, inclusiv zona ITICu termen limita06/29/201708/13/2017
Masura II.2 - Investitii productive in acvacultura, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201709/02/2017
Masura II.3 - Investitii productive in acvacultura – eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201709/02/2017
Mãsura II.4 - Investitii productive in acvaculturã – cresterea eficientei energetice, energie regenerabilã, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201708/18/2017
Masura II.10 - Acvacultura care furnizeaza servicii de mediuCu termen limita--
Masura IV.3 - Masuri de marketing, inclusiv zona ITICu termen limita06/29/201708/13/2017
Masura IV.4 - Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura, inclusiv zona ITICu termen limita07/04/201709/02/2017
ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Schema de ajutor de stat institutita prin HG 332 / 2014 –pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de muncaCu termen limita06/12/201706/23/2017
Schema de ajutor de stat institutită prin HG 807/2014 - pentru stimularea investițiilor cu impact major în economieCu termen limita07/11/201608/22/2016
ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Axa Prioritara 1, OS 1.1. Componenta A – Infrastructura de inovare si transfer tehnologicCu termen limitaTermen depunere 6 luni de la lansare
Axa Prioritara 1, OS 1.1. Componenta B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologiceCu termen limitaTermen depunere 6 luni de la lansare
Axa Prioritara 1, OS 1.1. Componenta C – IMM-uri in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT)Cu termen limitaTermen depunere 6 luni de la lansare
Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, OS – 2.1 A – microintreprinderi – ITI DELTA DUNARIICu termen limitalansat in 10.04.201710.11.2017, ora 12.00
Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, OS – 2.1 B Incubatoare de afaceriCu termen limitaOctombrie – Noiembrie 2017-
Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, OS 2.2 A imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri - ITI DELTA DUNARIICu termen limitaJul-2017 NELANSATJan-2018
ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Axa Prioritara 6, OS 6.1 Cresterea productiei de energie din surse alternative (geotermal, biomasa, biogaz)Competitiv (cu depunere continua)Lansat (17 mai 2017)31.12.2018, ora 10
Axa Prioritara 6, OS 6.2 Monitorizarea consumului energie pentru consumatori industrialiCompetitiv (cu depunere continua)17.10.2016, ora 1017.10.2017, ora 10
Axa Prioritara 6, OS 6.4 Sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficientaCompetitiv (cu depunere continua)17.10.2016, ora 1031.12.2018, ora 10
ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Axa prioritara 1, OS 1.1 si 1.2, Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)CompetitivGhid in consultare publica - pana la data de 18.07.2017
Axa prioritara 2, OS 2.1 si 2.2 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)CompetitivGhid in consultare publica - pana la data de 18.07.2017
Axa prioritara 4, OS 4.12, 4.13 si 4.14 COPIII MAI INTAI 2016 – Apelul 1Competitiv/ necompetitivTrim II 2017
Axa prioritară 4, OS 4.15 Dezinstituționalizare persoane adulte cu dizabilități/vârstniciCompetitivGhid în pregatire
Axa prioritara 6, OS 6.1 A doua sansa pentru tinerii NEETsCompetitivTrim I 2017
Axa prioritara 6, OS 6.4 si 6.6 A doua sansaCompetitivTrim I 2017 - Ghid în pregatire
ApelTip ApelData lansariiData inchiderii
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD /Proiecte pentru clustere de inovareCu termen limitaTrim IV 2017
Actiunea 1.2.1: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere/ Proiect tehnologic inovativCu termen limitaTrim III 201712/31/2020
Actiunea 2.1.1 Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la interneCu termen limitaTrim IV 2017 – Trim I 2018

Servicii

CONSULTANTA FONDURI NERAMBURSABILE

Identificarea surselor de finantare adecvate proiectelor de investitii (fonduri europene, fonduri guvernamentale si alte surse de finantare) si elaborarea documentatiei necesare obtinerii finantarilor nerambursabile.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Consultanta pentru implementarea cu succes a proiectelor finantate din fonduri nerambusabile: intocmire cereri de rambursare/ plata, pregatirea dosarelor de achizitie, intocmirea rapoartelor de progres ale proiectului, monitorizarea implementarii proiectului, asistenta in relatia cu Autoritatea finantatoare

ASISTENTA FINANCIARA – BANCARA

Asistenta investitii, analiza proiect si oportunitati, recomandare investitie, intocmire plan de afaceri si cash-flow, analiza costuri, beneficii, diminuare risc si sensibilitate, intocmire documentatie => obtinere finantare / Credit de investitii / Capital de lucru Credit de investitii prin fondurile B.E.I. si B.D.C.E. / Credit Punte pentru investitii cu fonduri U.E. / Factoring si scontari / Hedging pe curs valutar/

Ultimele stiri